SILVER GOOGLE ADS

  • Създаване и настройка на кампания в Google Ads;

  • Създаване на 3 рекламни карета с различна визуализация (заглавия, описания и комбинация от тях);

  • Показване на рекламната кампания през Google Search , YouTube и сайтове-партньори на Google (с интелигентно насочване);

  • Създаване на качествени заглавия и описания на рекламните карета (Google Search);

  • Добавяне на качествени снимкови рекламни карета (Google Display);

  • Регистрация в Google Search;

  • Регистрация в Google Analytics;

  • Пазарен анализ в Google (проучване на пазара, като качество, цена на продукти и услуги);

  • Анализ на конкуренцията (предлагане, рекламиране, качество и цена);

  • Анализ на потребителското поведение (как търсят потребителите продукт или услуга);

  • Анализ и подбор на аудиторията (потребители, клиенти);

  • Анализ и подбор на ключови думи и фрази (изрази) спрямо потребителското поведение;

  • Включен бюджет от 150лв. за период от един месец (като бюджета може да бъде увеличен по всяко време по преценка на клиента);

  • От 10 000 до над 100 000 показвания на рекламната кампания, в зависимост от търсенето (за периода на кампанията, спрямо зададения бюджет и потребителското търсене);

  • От 500 до над 1000 кликвания върху рекламната кампания с посещения на уебсайта и основната информация за контакт (за периода на кампанията, спрямо зададения бюджет и потребителското търсене);

  • Стимулиране на обажданията, които произхождат от рекламите Ви (директно набиране за обаждане от рекламата през мобилни устройства);

  • Възможност за задаване на конкретна целева страница от уебсайта (страница, към която се насочва потенциалният клиент, след като кликнат върху рекламата);

  • Насочване (показване) на рекламната кампания по предпочитани местоположения (градове или региони);

  • Дневен мониторинг и контрол на рекламната кампания;

  • Месечен отчет за напредъка от кампанията;