PLATINUM GOOGLE ADS

 • Създаване и настройка на кампания в Google Ads;

 • Създаване на 3 рекламни карета с различна визуализация (заглавия, описания и комбинация от тях);

 • Показване на рекламната кампания през Google Search , YouTube и сайтове-партньори на Google (с интелигентно насочване);

 • Създаване на качествени заглавия и описания на рекламните карета (Google Search);

 • Добавяне на качествени снимкови рекламни карета (Google Display);

 • Регистрация в Google Search;

 • Регистрация в Google Analytics;

 • Пазарен анализ в Google (проучване на пазара, като качество, цена на продукти и услуги);

 • Анализ на конкуренцията (предлагане, рекламиране, качество и цена);

 • Анализ на потребителското поведение (как търсят потребителите продукт или услуга);

 • Анализ и подбор на аудиторията (потребители, клиенти);

 • Анализ и подбор на ключови думи и фрази (изрази) спрямо потребителското поведение;

 • Включен бюджет от 250лв. за период от един месец (като бюджета може да бъде увеличен по всяко време по преценка на клиента);

 • От 50 000 до над 100 000 показвания на рекламната кампания, в зависимост от търсенето (за периода на кампанията, спрямо зададения бюджет и потребителското търсене);

 • От 1000 до над 2000 кликвания върху рекламната кампания с посещения на уебсайта и основната информация за контакт (за периода на кампанията, спрямо зададения бюджет и потребителското търсене);

 • Възможност за задаване на конкретна целева страница от уебсайта (страница, към която се насочва потенциалният клиент, след като кликнат върху рекламата);

 • Насочване (показване) на рекламната кампания по предпочитани местоположения (градове или региони);

 • Създаване на кратки качествени рекламни видеа за дисплейната мрежа (пример: Youtube);

 • Ремаркетинг / Ретаргетинг (силен инструмент подходящ за услуга или продукт, който следи Вашите потенциални клиенти по другите сайтове);

 • Използване на Google Tag Manager (проследяване на потребителите);

 • Възможност за интелигентни и автоматизирани кампании според търсенето;

 • Дневен мониторинг и контрол на рекламната кампания;

 • Изпращане на седмичен или месечен отчет за напредъка на кампанията (по избор);