Google Ads

Google Ads is Google's flagship platform, which allows your online advertisement to reach a maximum audience and lead to a high number of sales.

WebsiteBuilderBG

How Google Ads works ?

Google Ads uses smart technologies, through which it shows your ads to potential customers, who are currently looking for your products or services, which means, that they are ready to take action, related to a purchase or order.

WebsiteBuilderBG

What is Google Ads and what does it offer? ?

Google Ads is Google's advertising platform, through which you can promote your products and services on Google Search, YouTube and other sites on the web. It allows advertisers to choose specific targets for their ads, which is to encourage phone calls, inquiries or to have higher traffic from visits to your website. The platform allows you to customize your budgets and manage them against results and at the same time start or stop ad campaigns or just ads at any time.

WebsiteBuilderBG

Google Ads offers several types of advertising campaigns, to be managed, to advertise successfully:

  • Search campaigns (text ads in search results) – This campaign gives you the opportunity to reach people, when they search on Google for the products and services you offer.
  • Display campaigns (display ads on websites) – Display campaigns let you reach people with visually engaging ads, while browsing millions of websites and apps.
  • Video campaigns (YouTube video ads) – Video campaigns enable you to show video ads on YouTube and other websites.
  • Smart campaigns (Automation of campaigns) – These campaigns allow Google to automatically combine your different ad content into a campaign and distribute it across the web.

Managing advertising campaigns in Google Ads requires professional knowledge of the platform and a thorough analysis of the business model and company goals.

What does it include??

PPC campaign management requires significant testing, to find your company's sweet spot and determine which approaches work best to generate conversions. As a Pay Per Click advertising company, we make sure to do our due diligence, when it comes to researching your industry and identifying the optimal channels to launch campaigns. PPC advertising offers price points and options for every type of business, big or small. Google Ads is the primary platform for typical paid search, but Bing and contextual search platforms present opportunities to advertise in a less competitive space and take advantage of traffic from multiple sources.

ppc Advertising services
Google AdWords PPC
Bing PPC
Facebook Advertising
Contextual advertising
Localized campaigns
National campaigns
International campaigns
WebsiteBuilderBG

What are the benefits of PPC management services?

Instant lead generation: instantly promote new products and services through search engine ads, text advertising and other paid distribution channels. No "waiting" period, you can start right away!

Running a PPC campaign in conjunction with an organic search strategy will give your brand presence in the paid as well, as well as in the unpaid ads. Има потенциал за показване на много места в резултатите от търсенето.

Това е толкова просто, as it sounds - you only pay when someone clicks on your ad. Unlike traditional advertising, paid advertising allows you to set the budget, which you want. Nothing more, нищо по-малко.

Като тествате различни източници на платена реклама, ще видите кои ключови думи, реклами и разположения генерират най-добра възвръщаемост на инвестицията. Научете повече за потребителското поведение на вашата целева аудитория онлайн и след това адаптирайте съответно стратегията си.

WebsiteBuilderBG

Ето какво може да очаква Вашата кампания от нас

WebsitebuilderBG създава множество рекламни групи, както за целите на разделеното тестване, така и за оптимизацията. Тестването на кампанията е от решаващо значение, тъй като непосредствената обратна връзка позволява на нашия екип да анализира стратегията и да коригира повторно въз основа на рекламно копие, целеви страници и ключови думи, които са най-ефективни при задвижване на трафика и насочването на клиенти.
Целевите страници с ясен призив за действие увеличават процента на реализация и увеличават максимално Вашата възвръщаемост на инвестициите. WebsitebuilderBG създава безпроблемна фуния от самата реклама до желания резултат.
След като вашата PPC кампания започне, ние предоставяме на вашия бизнес текущ мониторинг и подробни отчети, включително ключови статистически данни и бъдещи препоръки, ако кампанията се нуждае от коригиране. WebsitebuilderBG внимателно анализира честотата на кликване и процента на реализация и прави корекции по отношение на управлението на офертите.
Стратегии за пренасочване на SEO на марката
Някои посетители може да са в режим „само за сърфиране“ и да напуснат сайта ви. Всъщност повечето потребители вероятно ще напуснат сайт, без да завършат покупка. Именно там рекламата и ретаргетирането могат да се окажат полезни маркетингови тактики. Те не само увеличават вашето онлайн показване, но генерират повече продажби. С помощта на рекламните кампании и пренасочващи услуги WebsitebuilderBG, можете да ремаркетирате на тях другаде в мрежата.

WebsiteBuilderBG

Ето как работи

Чрез маркетингови усилия вие насочвате целева аудитория към вашия уебсайт.
Потребителите разглеждат вашия уебсайт, разглеждайки различни продукти и услуги.
Поради обстоятелства, които са извън вашия контрол, те напускат вашия сайт и започват да сърфират в мрежата.
В един от любимите им сайтове или във Facebook дисплейната реклама промотира вашия уебсайт.
Припомняйки марката, потребителите се връщат на вашия сайт, за да направят покупка, правейки удовлетворяващото пътуване от браузър до клиент.
Ползите от пренасочването
Пренасочването предоставя най-добрата възможност за насърчаване на новите потребители да станат клиенти или насърчаване на оферти за съществуващи клиенти с кръстосани продажби и продажби. Натискането на продукти и услуги никога не е било по-лесно.

WebsiteBuilderBG

Пренасочването може да помогне на Вашия бизнес

Увеличете процента на конверсия: потребителите, които разглеждат дадения продукт, са по-склонни да пазаруват. Вижте измерена възвръщаемост на инвестициите от генериране на трафик, като ги върнете на вашия уебсайт.
Борба с изоставянето на количките: потребителите, сравняващи различни онлайн търговци на дребно, са по-склонни да изоставят онлайн количките си по време на процеса на покупка. Чрез пренасочване можете да насочвате потребителите към конкретни продукти, които са прегледали и изоставили. Показването на насочени реклами в любимите им сайтове може да ги насърчи да се върнат назад и да извършат покупка.
Увеличете информираността за марката: колкото повече се виждат рекламите Ви, толкова по-голяма е вероятността вашата марка да бъде извикана. Дори ако потребителите просто сравняват алтернативи или търсят информация, увеличаването броя показвания на вашата марка пред целевата аудитория в крайна сметка ще доведе до продажби.

Свържете се с експерт по PPC

Ако се интересувате от нашите услуги за управление на PPC, свържете се с експертите на WebsitebuilderBG. Като наградена маркетингова агенция Pay Per Click, нашите специалисти са повече от способни да ви помогнат да проведете успешна кампания. Обадете ни се днес, за да се възползвате от всичко, което имаме да предложим на вашия бизнес.

Send an inquiry

In case of any questions, send your inquiry